Clwb gwyddbwyll dydd Iau 6:30yh tan 9:30yh.

Lleoliad: 2 Pwllhai, Aberteifi.

Clwb gemau.

Suliau 10yb tan 9yh.

Lleoliad: 2 Pwllhai, Aberteifi.

Gwersi adeiladu gwefan.

Dydd Iau 12 tan 6yh.

Lleoliad: 2 Pwllhai, Aberteifi.

RSVP: support@cardigancommons.com

Hoffi ein Piano?

Mwy i ddod…

Ein cenhadaeth

Ddod â budd i dref Aberteifi, trwy weithgareddau rhad ac am ddim i ddechrau.

Ein gweledigaeth

Gwella iechyd a lles pobl sy’n byw yng Ngorllewin Cymru Aberteifi a chefnogi prosiectau sy’n rhannu ein cenhadaeth.

3 + 13 =